Дарителска програма "Нарисувай ми стена" е организирана от Сдружение Трансформатори и Оргахим АД-Русе. 

Цел на програмата е естетизиране на обществено значими сгради и пространства чрез изрисуване и художествено оформление на елементи от тях. 
Пограмата цели да подкрепи таланта на млади визуални артисти , художници и архитекти като съдейства за реализирането в градска среда на техните творчески идеи.

Финансовите средства за наградния фонд и материалите за осъществяване на идеите са осигурени от дарители – физически и юридически лица - партньори на конкурса.

Сдружение Трансформатори

Оргахим Русе - АД

Фестивал One Architecture Week

Община Габрово

Община Пловдив

Културен център Люлин, гр. София

Благодарности на Елена Янкова и Веселина Николова!