На тази страница вече може да разгледате всички подадени предложения в конкурса!

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКА НА ЖУРИТО

Благодарим на всички включили се в гласуването на сайта!

Победителите на публиката са:
Габрово - Виктория Георгиева MOUSE, Пазарджик - Алекси Иванов, Пловдив - Алекси Иванов, София - Албена Цонева, Костадин Кокаланов

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ