Проект НАРИСУВАЙ.БГ - ЗЕБРА е част от дарителска програма "Нарисувай ми стена" организирана от Сдружение Трансформатори и Оргахим АД-Русе. 

Цел на програмата е естетизиране на обществено значими сгради и пространства чрез изрисуване и художествено оформление на елементи от тях.
Пограмата цели да подкрепи таланта на млади визуални артисти , художници и архитекти като съдейства за реализирането в градска среда на техните творчески идеи.

Финансовите средства за наградния фонд и материалите за осъществяване на идеите са осигурени от дарители – физически и юридически лица - партньори на конкурса. Пешеходните пътеки в гр. София са реализирани по Програма "Култура" на Столична община.

Сдружение Трансформатори е организация на архитекти с нестопанска цел. Мисията им е да трансформират общите пространства, защото те са тези, които променят всички нас.

Оргахим АД - Русе е един от най-големите български производители на бои, лакове и индустриални покрития. 

ПСТ Груп е компания с повече от 45 години опит в пътното строителство.

Проектът се осъществява с финансиране по Програма "Култура" на Столична община за 2017 г.